GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE

60 % ali 80 % garancija SPS-a za zavarovanje bančnega kredita

do 1.250.000 EUR financiranja

ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi

Namen razpisa

 • Omogočiti lažje, hitrejše in ugodnejše najemanje bančnih kreditov
 • Povečati možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev
  za zavarovanje kredita
 • Zagotovitev likvidnosti ter konkurenčno uveljavljanje na trgu

Osnovne značilnosti in pogoji razpisa

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023.

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 34/2023 z dne 24.3.2023:

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Prijavni list P1 plus 2023 – ePortal
 • Poslovni/predstavitveni načrt s finančno prilogo:
  • Razpis P1 plus 2023 zahteva poslovni načrt s finančno prilogo:
   • Pripomoček za izdelavo poslovnega načrta najdete tukaj
   • Pripomoček za izdelavo finančne priloge je ločen za:
    • gospodarske družbe (pripomoček najdete tukaj)

    • samostojne podjetnike (pripomoček najdete tukaj)

 • Bilance/bonitetna ocena

  • Letno poročilo za 2021 oz. 2022

   • bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, oddana na Ajpes, na poenotenih obrazcih za državno statistiko;

  • S-BON-1 (Ajpes) za leto 2021

   • za leto 2021 (prijavna roka 15.04. in 05.05.2023)
   • za leto 2022 (prijavni roki od vključno 25.05.2023 dalje)
  • za podjetja ustanovljena v letu 2023: BON-2 (Ajpes) in računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
 • Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada
  • vlagatelj ga pridobi na eni izmed sodelujočih poslovnih bank s Skladom
  • seznam sodelujočih bank najdete tukaj
 • Cenitev objekta
  • če se projekt vlagatelja nanaša na nakup poslovnega prostora, je potrebno v vlogi priložiti cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2022.

4. Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Informacije za bančnike

1. Obrazci za bančnike

2. Kontaktne osebe SPS-a za bančnike

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Aleksandra Kranjc Premec (02) 234 12 76
 • Petra Kujavec (02) 234 12 66