1 INROMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 38/2014 z dne 28.3.2014

1.2 Priprava vloge

 • Prijavni list P1 TIP MLADI
 • Poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2013
 • Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.
 • Pozitiven bančni sklep
 • Bonitetna dokazila
 • Izjava o številu zaposlenih

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P1 TIP MLADI vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74 – dodatna pojasnila v zvezi z razpisom P1 TIP MLADI.
 • Jasna Kepnik Hiter (02) 234 12 42- dodatna pojasnila v zvezi z razpisom P1 TIP MLADI.
 • Boris Ritlop (02) 234 12 64 – dodatna pojasnila v zvezi z razpisom P1 TIP MLADI.
 • Anton Vaingerl – koristne informacije o pripravi poslovnega načrta.
 • Mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 74 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si – vodja sektorja državnih pomoči

2 INFORMACIJE ZA BANČNIKE

1.1 Informacije za bančnike za razpis P1 MLADI

2.2 Kontaktne osebe Sklada za bančnike:

 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74 – splošne informacije v zvezi z razpisom P1 TIP MLADI.
 • Andrea Gričnik (02)234 12 66- informacije v zvezi z izdajo garancij pri razpisu P1 TIP MLADI.
 • Petra Kujavec (02)234 12 66 – informacije v zvezi z deponiranimi sredstvi P1 TIP MLADI.
 • Barbara Krnajnc (02)234 12 256- spremljanje črpanja in stanj garancij pri razpisu P1 TIP MLADI.