1. INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 17/2015 z dne 13.3.2015

1.2. Priprava vloge

1.3 Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74,
  • Jasna Kepnik Hiter (02) 234 12 42,
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88,
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

2. INFORMACIJE ZA BANČNIKE

2.1 Informacije za bančnike za razpis P1 TIP MSP5+

2.2 Kontaktne osebe Sklada:

  • Bojana Mikeln – (02) 234 12 74,
  • Anton Vajngerl – (02) 234 12 87,
  • Andrea Gričnik – (02) 234 12 83,
  • Katja Žižek – (02)234 12 66,
  • Barbara Krajnc – (02) 234 12 56.