Razpis odprt do 13.04.2021 do 14 :00!

1. Dokumenti

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12.02.2021:

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Informacije