Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predselekcijski postopek: Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do predvidoma 13.4.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Rok prijave za predselekcijo: 13.4.2022

Prijavni roki za oddajo vloge na SPS: 10.5.2022 do 14:00 ure

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi

1. Dokumenti

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022:

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Informacije

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72,
  • Darinka Meško (02) 234 12 53,
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.