SPODBUDE

za zagon inovativnih podjetij

P2 2024

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

Prelistaj letak P2 2024
Razpis in dokumentacija

Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

 • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa)
 • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih
 • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg

Višina financiranja

 • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah)
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov
 • Možnost oddaje 1 vloge

Doba financiranja – izplačila v tranšah v obdobju dveh in pol let

 • Prvo izplačilo: do 12.000 EUR do 21. 7. 2024
 • Drugo izplačilo: do 21.000 EUR do 28. 2. 2025
 • Tretje izplačilo: do 39.000 EUR do 31. 3. 2026

Razpisana sredstva

 • 2,16 mio EUR

Pogoji razpisa

 • Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024
 • Registrirano mora biti v Sloveniji kod d.o.o.
 • Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici

Štiri najpomembnejše novosti P2 2024

 • Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem in slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), ki jo najdete na povezavi
 • Namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS ( v razpisu imenovan SIO)
 • Višja subvencija na podjetje ( iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjejte)
 • Namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije
 • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge

Do 7 točk prinaša udeležba na START-UP TRENINGU

 • Med 20. in 26. marcem 2024 se bo v različnih slovenskih mestih/krajih odvilo osem start-up treningov, na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o javnem razpisu P2 2024 ter skozi serijo praktičnih vaj preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje in le-to po potrebni nadgradili.
Lokacije, termini in izvajalci
 • Start-up treningi vključujejo:
  • podrobno predstavitev javnega razpisa P2 in postopka oddaje vlog, s posebnim poudarkom na vsebinskih razlikah med javnim razpisom P2 2024 in javnimi razpisi P2 iz prejšnjih let;- kratko predstavitev drugih spodbud Sklada in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja;
  • predstavitve in praktične vaje s področja:
   • razvoja inovativne poslovne ideje,
   • izgradnje poslovnega modela (‘business model canvas’),
   • priprave kratke predstavitve (‘pitch’),
   • ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja.
  • možnost individualnega svetovanja
Startup treningi
 • Udeležba na start-up treningih ni obvezna, prinese pa 7 točk (od skupno 100 točk) pri merilih za ocenjevanje vlog.

 • Na start-up trening se prijavite tukaj. Rok za prijavo je 13. 3. 2024!

Obrazec za prijavo

Ostale pomembne informacije

 • Najmanj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o sofinancirnanju
 • Podjetje, ki kandidira ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne sme spadati v izključen sektor
 • Predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026
 • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih strokovnjakov, institucij
 • Do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 29. 3. 2024 do 14.00 ure

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 18/2024 z dne 1.3.2024 in spremembe v Ur. l. RS. št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024 :

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

4. Zahtevek za izplačilo subvencije

5. Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • (02) 234 12 72
 • (02) 234 12 64
 • ali na e-pošti razpisi@podjetniskisklad.si
ODDAJA VLOGE
Vlogo na odprti javni razpis lahko hitro, varno in enostavno oddate elektronsko preko ePortala.
ePortal
Postopek oddaje vloge
Spoznajte ePortal in postopke oddaje vloge po korakih.
Potrebujete pomoč?
Izkoristite brezplačne pripomočke, ki jih ponuja SPS za pripravo vloge.
Pripomoček za pripravo poslovnega načrta
Pripomoček za pripravo amortizacijskega načrta
Koristne informacije
Kaj je dobro vedeti o koriščenju državnih pomoči, preden oddate vlogo na SPS.
Koristne informacije o prijavi na razpise in pozive SPS
Preverite aktualne razpise in pozive SPS
Vsi javni razpisi in pozivi