1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 17/2014 z dne 7.3.2014

1.2 Priprava vloge

  • Prijavni list P2A MLADI (prijavni list je potrebno izpolniti in ga natisniti).
  • Poslovni načrt z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2013

– Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.

  • Izjava o številu zaposlenih

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3. Zahtevek za izplačilo subvencije

1.3 Več informacij o razpisu P2A MLADI vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72 – dodatna pojasnila o razpisu P2A MLADI.
  • Anton Vaingerl – koristne informacije o pripravi poslovnega načrta.
  • Mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 74 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si – vodja sektorja državnih pomoči

1.4 Program mentoriranja:

V 1. razvojnem obdobju bodo marali upravičenci do 31. 12.2014 izbrati enega izmed organiziranih programov mentoriranja oziroma si sami poiskati in izbrati ustreznega mentorja. Namen tovrstne oblike sodelovanja je prepoznavnost lastne pomanjkljivosti v zastavljenemu poslovnem modelu in odprava le-teh v času sofinanciranja s strani Sklada.