1. INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v UR.L.RS,št. 17/2015 z dne 13.3.2015

1.2 Priprava vloge

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)«. V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Seznam prejemnikov 2015

1.4 Več inforamcij o razpisu P2B vam je na razpolago na telefonskih številkah: