“V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.”

1. Objava javnega razpisa v UR.L.RS,št. 39/2016 z dne 3.6.2016

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Več inforamcij o razpisu P2B vam je na razpolago na telefonskih številkah: