Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 50/2016 z dne 15.7.2016

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Več informacij o razpisu P2L vam je na voljo na telefonskih številkah: