OBVESTILO! Slovenski podjetniški sklad objavlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (objava v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18.10.2019, Ob-3222/19). Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa.

1. Objava javnega razpisa P4D 2019-2023 v Ur. l. RS, št. 62/2019 z dne 18.10.2019 in sprememba v v Ur. l. RS, št. 76/2019 z dne 13.12.2019 in sprememba v Ur.l.RS 21/2020 z dne 13.03.2020.

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P4D 2019-2023 vam je na voljo na telefonskih številkah:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi