Zaradi porabe sredstev, je bil razpis dne 18.09.2020 zaprt.

1. Objava javnega razpisa P4D – C19 v Ur. l. RS, št. 110/2020 z dne 14.08.2020

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v poglavju IV. razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P7R 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:

SPS bo mikrokredite ponudil iz sredstev Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, tudi v kombinaciji z drugimi viri.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi