Obvestilo!

Prejeli smo kar 672 vlog! Skladno s postopki izvajanja javnega razpisa, bo Sklad vse prejete vloge pregledal. V običajnih okoliščinah bi podjetja prejela odgovor v roku 60 dni od oddaje vloge, ker pa je Sklad prejel več kot 250 vlog pa se čas obravnave vlog sorazmerno podaljša.

Podjetja lahko odločitev glede odobritve subvencije za digitalno transformacijo pričakujejo okrog 20. decembra 2021!

1. Objava javnega razpisa P4D ReactEU v Ur. l. RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021 in spremembe v v Ur. l. RS, št. 145/2021 z dne 10.09.2021:

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v poglavju IV. razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P4D ReactEU vam je na voljo na telefonskih številkah:

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi