Z javnim razpisom želimo spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. S skupno razpisanimi 20 mio EUR SPS planira podpreti okoli 200 projektov.

1. Dokumenti

Objava javnega razpisa P4I 2022 v Ur. l. RS, št. 29/2022:

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

4. Informacije

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72
  • Andreja Kropej (02) 234 12 45
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Izvedbo javnega razpisa financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Javni razpis je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje  – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi