1. Objava javnega razpisa P4L 2018 v Ur. l. RS, št. 38/2018 z dne 06.06.2018

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi