Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

1. Objava javnega razpisa P4L 2020 v Ur. l. RS, št. 101/2020 z dne 17.07.2020 in spremembe v Ur. RS. št. 180/2020 z dne 04.12.2020

Razpoložljiv znesek po letih in regijah je razviden iz spodnje tabele. Rok odpiranja 15.09.2021:


2.
Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.

4. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi