Namen produkta P7- 2 2019 – omogočiti mikro in malim podjetjem pridobitev ugodnih virov financiranja tekočega poslovanja, nakupa nove opreme, razvoja in rasti podjetja.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 22/2019 z dne 05.04.2019

2. Pridobitev P7-2 2019 – Mikrokrediti

1. korak:

2. korak: Ustrezne finančne priloge

 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2017 (za prijavne roke do vključno 09.05.2019) ter za leto 2018 (za prijavne roke od 23.05.2019), skladno z uradno objavljenimi na AJPES.
 • Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
 • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (izdan s strani Ajpes) ali BON-2

3. korak: Pošiljanje vloge

Pred oddajo dokumentacije na ePortal, podjetje natisne vlogo za financiranje in vprašalnika. Dokumente podpiše pooblaščena osebe za zastopanje podjetja in opremi z žigom. Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo je potrebno skenirati in šele na to oddati na ePortal.

Oddaja dokumentacije na ePortal obsega;

 • podpisano skenirano vlogo za financiranje,
 • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
 • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
 • skenirano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
 • skenirano potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih in
 • skenirano bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON ali BON-2).

3. Več informacij o razpisu P7 – Mikrokrediti 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si