COVID MIKROKREDITI

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi
Covid sklad skladov

Sofinanciranje republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Namen razpisa

 • Ugodni povratni viri financiranja
 • Omilitev posledic izbruha nalezljive koronavirusne bolezni COVID19 na gospodarstvo
 • Glavni pogoj: najmanj 10 % upad čistih prihodkov od prodaje v letu 2020 in 2021 glede na leto 2019

Osnovne značilnosti in pogoji razpisa

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 24.3.2023 do 14.00 ure
  • 4.4.2023 do 14.00 ure

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • 1. korak:
  • Vloga za financiranje P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI – dostopna na ePortalu
  • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
  • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)
  • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • 2. korak: Ustrezne finančne priloge
 • 3. korak: Pošiljanje vloge
  • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na ePortal Sklada.
  • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega:
   • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
   • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
   • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
   • pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,
   • računovodski izkazi za leto 2021, skladno z javno objavljenimi na AJPES,
   • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )

4. Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si