1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 1/2014 z dne 03.01.2014

1.2 Priprava vloge

  • Prijavni list P7 MLADI (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (vnesite premoženje fizične osebe – lastnika podjetja, ki se na koncu izjave podpiše)
  • Poslovni načrt s tekstualnim in finančnim delom z bilanco stanja iz izkazom poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2012 in 2011 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi – AJSPES

– Koristite lahko tudi pripomočke za pripravo poslovnega načrta, ki jih koristite tukaj.

  • Bonitetna dokazila (S – bon 1, izdan s strani Ajpesa).

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 MLADI vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Boris Ritlop (02) 234 12 88- dodatna pojasnila v zvezi z razpisom P7 MLADI
  • Andreja Kropej (02) 234 12 45 – dodatna pojasnila v zvezi z razpisom P7 MLADI
  • Mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si