1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 6/2015 z dne 30.1.2015

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finanča priloga

  • Predstavitveni načrt

  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2012 skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES
  • Finančna priloga:

Finančna priloga za samostojne podjetnike:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za samostojne podjetnike

Finančna priloga za gospodarske družbe:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt (ime produkta)« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 vam je na voljo na telefonskih številkah: