1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 6/2016 z dne 29.1.2016 in spremembe v Ur. l. RS, št. 36/2016 z dne 27.5.2016.

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

  • Prijavni list P7 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPREMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (lastnika podjetja in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

  • Predstavitveni načrt
  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2014 (za prijavo na prvi rok) ter poslvoni leti za 2014 in 2015 (za prijavo na drugi rok) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES
  • Finančna priloga:

– Finančna priloga za samostojne podjetnike:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za gospodarske družbe:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

– Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7 2016« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si