Namen produkta P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja je omogočiti mikro in malim podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 3/2017 z dne 20.01.2017

2. Pridobitev mikrokredita

1. korak:

2. korak:

Finančna priloga za samostojne podjetnike:

Finančna priloga za gospodarske družbe:

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7 2017. V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

3. Več informacij o razpisu P7 2017 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Albina Hojski Ilijivec (02) 234 12 59
  • Jasna Kepnik Hiter (02) 234 12 42
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si