Namen produkta P7 2020 – omogočiti mikro in malim podjetjem pridobitev ugodnih virov financiranja tekočega poslovanja, nakupa nove opreme, razvoja in rasti podjetja.

2. Pridobitev P7 2020 – Mikrokrediti

1. korak:

 • Vloga za financiranje P7 2020 Mikrokrediti – dostopna na ePortalu
 • V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
 • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

2. korak: Ustrezne finančne priloge

3. korak: Pošiljanje vloge

Pred oddajo dokumentacije na ePortal, podjetje natisne vlogo za financiranje in vprašalnika. Dokumente podpiše pooblaščena osebe za zastopanje podjetja in opremi z žigom.

Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo je potrebno skenirati in šele na to oddati na ePortal.

Oddaja dokumentacije na ePortal obsega;

 • podpisano skenirano vlogo za financiranje,
 • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
 • podpisan skeniran vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
 • skenirano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida,
 • skenirano potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih in
 • skenirano bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON ali BON-2).

3. Več informacij o razpisu P7 2020 – Mikrokrediti vam je na voljo na telefonskih številkah:

 • mag. Nataša Krajnc Košar (02) 234 12 67
 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si