MIKROKREDITI

od 5.000 EUR do 25.000 EUR

ePortal
Oddajte vlogo – hitro, enostavno in varno
Spoznajte ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi

Sofinanciranje republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Namen razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro in mala podjetja
 • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva (manjše investicije ali obratna sredstva)

Osnovne značilnosti in pogoji razpisa

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 22.05.2023 do 14.00 ure
  • 18.06.2023 do 14.00 ure
  • 18.09.2023 do 14.00 ure
  • 18.10.2023 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Informacije za podjetnike

1. Razpis in dokumentacija

2. Registracija in kreiranje podjetja v ePortalu

 • Pred izpolnjevanjem prijavnega lista se vlagatelj registrira in kreira profil podjetja
 • V kolikor vlagatelj potrebuje pomoč pri pripravi vloge lahko doda pooblaščenca, ki je tudi registriran na ePortalu Sklada. 
 • Potek delovanja ePortala za oddajo vloge, si lahko ogledate v predstavitvenem videu

3. Priprava vloge

 • Obrazec Sklada – ePortal
  • Izpolnitev elektronskega obrazca »Vloga za financiranje P7 2023 MIKROKREDITI 2023« v ePortalu, ki vključuje:
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo
   • Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
 • Obvezne finančne priloge
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022
  • Računovodski izkazi za leto 2022 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida), ki so bili oddani na AJPES

4. Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si