1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 19/2016 z dne 11.3.2016 in spremembe v Ur. l. RS, št. 38/2016 z dne 27.5.2016 ter spremembe v Ur. l. RS, št. 59/2016 z dne 9.9.2016

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

  • Prijavni list P7 sop – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPREMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (lastnika podjetja in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

  • Predstavitveni načrt
  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2014 (za prijavo na prvi rok) ter poslvoni leti za 2014 in 2015 (za prijavo na drugi rok) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES
  • Finančna priloga:

Finančna priloga za gospodarske družbe:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

– Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S BON izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7 sop 2016« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 sop vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si