Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021:

 1. Pridobitev P7C- 2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo
  • 1. korak:
  • 3. korak: Oddaja vloge na ePortal
   • Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na na ePortal Sklada.
   • Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega;
    • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
    • bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON )
    • Izjava PAN EGF
    • Pooblastilo za preverjanje podatkov FURS
    • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA
    • podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet, mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS o upadu ali odpovedi naročil v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.
 1. Več informacij o razpisu P7C-2 2021 COVID – Krediti vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88

  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

»To financiranje je upravičeno do poroštva Panevropskega garancijskega sklada (Pan EGF), ki ga izvaja Evropski investicijski sklad s finančno podporo držav članic, ki prispevajo v Pan EGF.«