1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 23/2018 z dne 06.04.2018:

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

– 2016 (za prijavni rok: 20.04.2018)

– 2017 (za prijavne roke od 20.05.2018 dalje) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES

  • Finančna priloga:

Finančna priloga za samostojne podjetnike:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za samostojne podjetnike

Finančna priloga za gospodarske družbe:

– Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

– Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2017« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7OR 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si