1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 80/2017 z dne 29.12.2017:

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

  • Prijavni list P7R 2017 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja, tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

– 2016 (za prijavne roke: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018 in 01.05.2018)

– 2017 (za prijavne roke: 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES

  • Finančna priloga:

Finančna priloga za samostojne podjetnike:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

Finančna priloga za samostojne podjetnike

Finančna priloga za gospodarske družbe:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2017« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7R vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si