1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018 in spremembe v Ur. l. RS, št. 35/2019 z dne 31.05.2019

1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:

  • Prijavni list P7R 2018 – eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu – Izjava o premoženju osebnega poroka (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja, tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

– 2017 (za prijavne roke od 01.02.2019 do vključno 01.05.2019)

– 2018 (za prijavne roke od 01.06.2019 do vključno 01.10.2019) skladno z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES

  • Bonitetna dokazila (S.BON-1, izdan s strani Ajpesa)
  • Finančna priloga:

1. Finančna priloga za samostojne podjetnike:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za samostojne podjetnike

– Finančna priloga za samostojne podjetnike

2. Finančna priloga za gospodarske družbe:

Splošna navodila za naložitev in uporabo pripomočka

– Navodila za pripravo finančnega dela za gospodarske družbe

– Finančna priloga za gospodarske družbe

3. korak: Pošiljanje vlog

Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2018« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7R 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah: