1. Objava javnega razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji v Ur. l. RS, št. 80/2019 z dne 27.12.2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 75/2020 in spremembe v Ur.l. RS 104/2020.

2. Priprava vloge

3. Najava porabe kredita

4. Več informacij o razpisu P7R 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:

  • Boris Ritlop (02) 234 12 88,
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74,
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42,
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.