Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

1. Objava javnega razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji v Ur. l. RS, št. 204/2020 z dne 31.12.2020 in spremembe v Ur.l.RS, št. 3/2021 z dne 08.01.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 70/2021 z dne 07.05.2021.

2. Priprava vloge P7R 2020

3. Pošiljanje vloge P7R 2020:

Dokumentacijo, ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. javnega razpisa, se odda na ePortal Sklada.

4. Vročanje dokumentov (sklepov in kreditnih pogodb s prilogami) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

5. Najava porabe kredita

Zahtevek za črpanje

4. Več informacij o razpisu P7R 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:

    • Boris Ritlop (02) 234 12 88
    • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
    • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
    • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.