Sklad nudi podporo za start up podjetja že vse od leta 2006, podporo pa je skozi leta dopolnjeval
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) novonastalim inovativnim zagonskim podjetjem (start upom) nudi podporo že vse od leta 2006, ko je s prvimi in zelo enostavnimi finančnimi spodbudami v obliki zagonskih subvencij (produkt P2) začel podpirati nastajajoča in inovativno usmerjena start up podjetja s potencialom hitre rasti.


Leta 2010 je Sklad podporo za start upe oz. mlada podjetja nadgradil še z alternativno obliko financiranja t.i. tveganim kapitalom, v sodelovanju s štirimi družbami tveganega kapitala in na ta način omogočil mladim visokotehnološkim podjetjem hitro globalno rast. V letu 2014 pa se je izkazalo, da za zagotovitev hitre rasti in vstopa na globalne trge najuspešnejših start up podjetij, zagonske subvencije in tvegan kapital ne zadostujeta, pokazala se je vrzel med obema finančnima instrumentoma, zato je Sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja in specializiranimi izvajalci v start up ekosistemu, oblikoval novo finančno linijo, t.i. semenski kapital, ki skupaj s poslovnimi angeli omogoča hitrejši vstop in rast na trgu.

10. obletnico podpore start upom smo okronali na 36. mednarodni konferenci PODIM
Letos tako beležimo že 10 obletnico podpore start up-om, zato smo v okviru dogodka PODIM organizirali srečanje vseh podprtih zagonskih podjetij s strani Sklada, proslavili obletnico, podjetniki pa so ob prijetnem druženju medsebojno izmenjali izkušnje ter prisluhnili doseženim rezultatom vseh podprtih start upov v zadnjih desetih letih.

628 podprtih start upov v obdobju 2006-2015 je izvedlo kar 75 mio EUR investicij
Preko vseh zagonskih spodbud v obdobju 2006 – 2015 je Sklad skupaj podprl 628 podjetij v skupni višini 45 mio EUR. Podrobnejša analiza je pokazala, da so podprta podjetja prijavila in izvedla za 75 mio EUR investicij v razvoj novih produktov in trgov. Od tega je SPS zagotovil 45 mio EUR omenjenih javnih sredstev, ki so bila dodatno oplemenitena z zasebnimi viri financiranja – prek družb tveganega kapitala v višini 15 mio EUR in prek sodelovanja s poslovnimi angeli v višini 2 mio EUR. Razliko v višini 13 mio EUR so zagotovila podjetja sama – iz lastnih ali drugih virov financiranja.

87 % podprtih start upov je preživelo, ta podjetja pa še vedno rastejo in se razvijajo
Kazalniki podprtih podjetij so zelo dobri, saj je kar 87 % vseh podprtih start up podjetij oz. 546 podjetij na trgu preživelo. Ta podjetja se še vedno razvijajo in rastejo, zato je o končnih rezultatih težko govoriti, do tega trenutka pa so uspela ta podjetja ustvariti 1.028 novih delovnih oz. 1,9 novih delovnih mest na podjetje, ter:

  • povečala dodano vrednost na zaposlenega za 14 %
  • povprečna dodana vrednost na zaposlenega znaša 44.000 EUR, najvišja dodana vrednost na zaposlenega pa znaša kar 271.200 EUR
  • povprečni dohodek start upov znaša 230.000 EUR na podjetje, najvišji povprečni dohodek na podjetje pa 13.562.977 EUR
  • povprečni dobiček start upov znaša 32.000 EUR na podjetje

Hiter izračun plačanih davkov s strani podprtih podjetij Sklada pa je pokazal, da so ta podjetja v državno blagajno že doprinesla okoli 43 mio EUR in s tem pravzaprav že pokrila vložena javna sredstva.

Letno SPS nameni zagonskim podjetjem okoli 20 % finančnih sredstev
Slovenski podjetniški sklad na letni ravni nameni okoli 20 % finančnih sredstev start up podjetjem v obliki zagonskih spodbud (nepovratna sredstva), semenskega kapitala (konvertibilna posojila in kapitalski vložki) in tveganega kapitala. V letošnjem letu je že razpisal 2,5 mio EUR semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil in kapitalskih vložkov, okoli 4 mio EUR pa bo namenil čistim začetnikom v obliki zagonskih spodbud.

Sklad je tudi edini v Sloveniji uspešno kandidiral na Evropskem programu »COSME«, ki mladim podjetjem omogoča še več finančnih virov
Pri tem bi radi omenili tudi da je Sklad kot prva javna institucija podpisal pogodbo o pridobitvi pogarancij s strani Evropskega investicijskega sklada (EIF). Sklad je uspešno kandidiral na programu COSME – Program EU za konkurenčnost podjetij in MSP za obdobje 2014–2020, v okviru katerega je eden izmed glavnih ciljev zagotoviti boljši dostop do financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v različnih fazah njihovega življenjskega cikla. V okviru programa je na voljo 180 mio EUR garancij za MSPje, od tega kar 45 mio EUR za mlada podjetja (mlajša od 5 let) in 9 mio EUR za start up podjetja (mlajša od 14 mesecev).

Sklad s celovito podporo za start up podjetja in mlada podjetja »drvi« naprej
Ker se Sklad že nekaj let zaveda izrednega pomena vzpostavitve ustrezne celovite podpore za uspešna in globalno usmerjena start up podjetja je prilagodil finančne spodbude za start upe po fazah razvoja podjetja, ki si sistematično sledijo vse od zagonskih spodbud za ustanovitev podjetja, semenskega kapitala za vstop in rast na trgu ter tveganega kapitala za globalno rast.
Slovenski podjetniški Sklad namerava z linijo spodbud za zagon inovativnih mladih podjetij nadaljevati tudi v prihodnje, še posebej pa jih nadgraditi v okviru tveganega kapitala, ki bo organiziran v okviru Centralno Evropskega sklada za države za hitro rast inovativnih mladih podjetij.
Finančni instrumenti pa bodo poleg finančnih spodbud nadgrajeni še z vsebinsko podporo v obliki izobraževanj in mentorstva po vzoru preteklih let v okviru produktov P2 – spodbude za zagon inovativnih podjetij, SK75 – semenski kapital – konvertibilno posojilo, SK200 – semenski kapital – kapitalski vložek.


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice