Če že živimo v družbi in časih, ko moramo s humanitarnimi projekti pri doseganju osnovne izobrazbe pomagati celo preštevilnim otrokom, potem je prav, da se ta pomoč ne zaključi le pri šolanju, temveč se vsem tistim mladim, ki so zaradi pomanjkanja v svoji mladosti že tako pretrpeli veliko hudega, pomaga stopiti tudi v samostojno življenje. Tega se zavedamo tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, zato smo skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje združili moči in sooblikovali humanitarni projekt Na poti do dela, ki je smiselna nadgradnja vsem znanega projekta Botrstvo v Sloveniji.

Mladi, še posebej tisti, ki so zaradi finančne stiske v odraščanju že doživeli številna izključevanja iz družbe, so ob soočenju s samostojnim življenjem in vstopom na trg dela zelo ranljiva skupina. Njihov socialni status je šibak in nimajo družinskega zaledja v vseh vsem znanjih pomenih te besede. Zato je prav, če smo jih s hvale vrednim humanitarnim programom Botrstvo v Sloveniji (www.boter.si) že uspešno izšolali, da jim pomagamo tudi pri naslednjem zelo kritičnem koraku v življenju.

Ljudje, ki so odraščali v pomanjkanju, so praviloma zelo odgovorne, kritične, uporne in prizadevne osebe, kar so lastnosti, ki bi jih številni delodajalci zelo radi pripisali svojim zaposlenim. Smo torej pred nalogo, da delodajalce povežemo s tem, kot smo ugotovili, zanje zelo kvalitetnim kadrom.

V uvodu omenjene organizacije so zato oblikovale humanitarni projekt Na poti do dela, s katerim mladim, ki so bili vključeni že v projekt Botrstvo v Sloveniji, želijo pomagati pri spoznavanju primernih delodajalcev še preden bodo stopili na trg dela, torej s počitniškim delom.

Osnovni cilji projekta so:
• omogočiti mladostnikom v starosti od 15 do 18 let opravljanje počitniškega dela pri članih OZS,
• pomagati mladostnikom iz programa Botrstvo, do lažje finančne situacije in vključitve v družbo,
• ponuditi mladostnikom opravljanje samostojnega dela, kar jim bo povečalo samozaupanje in občutek lastne vrednosti.

Vabimo vse zainteresirane člane OZS, ki v poletnih mesecih potrebujete pomoč v svojem podjetju in želite hkrati pomagati mladim s težko finančno situacijo, da s preprosto prijavo pristopite k projektu Na poti do dela in opisanim mladim, dijakom in študentom omogočite opravljati počitniško prakso v času poletnih počitnic prav v vašem podjetju. Vaše sodelovanje bo potekalo izključno prostovoljno, z njim bi mladim zagotovili normalne delovne pogoje ter zaslužek za opravljeno delo. Delo bo potekalo na podlagi študentske napotnice (minimalna urna postavka znaša 4,5 eur/uro). Z njimi se boste tako najbolj preprosto in predvsem učinkovito spoznali in navezali plodne stike tudi za morebitno zaposlitev v prihodnosti.
 
K sodelovanju se prijavite tako, da pokličete Majo Ploj na Slovenski podjetniški sklad, telefon 02/234 12 80 ali ji pošljete e-pošto na naslov maja.ploj@podjetniskisklad.si vsaj do 21. 6. 2016. Posredovati ji morate naziv vašega podjetja, naslov, matično številko, navedite kontaktno osebo, delovno področje, predvideno obdobje počitniškega dela in ponujeno urno postavko. Po prijavi se vam bomo oglasili nazaj, vas povezali z mladostniki s programa Botrstvo in spremljali nemoten potek projekta. Vključitev v projekt je prostovoljna, delo se izvaja na podlagi predložene študentske napotnice mladostnika, zagotoviti morate normalne delovne pogoje v dogovorjenem terminu 8 ur na dan oz. po dogovoru in zagotoviti plačilo za opravljeno delo v minimalni predpisani urni postavki vsaj 4,5 EUR/uro.

Projekt je zanimiv in dobronameren, mladi, ki jih boste tako spoznali, vam bodo za vedno ostali naklonjeni, če se boste ujeli in jih prepoznali za dobre, jih boste lahko nekoč tudi zaposlili, dober kader v podjetju pa je seveda neprecenljiv.

       


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice