Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka  (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vlog, pa že izplačana.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red in skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

TABELA LOANS  

SPS bo skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo poskušal doseči spremembo odložilnega pogoja in bo o morebitnih spremembah vse prosilce tudi ustrezno obvestil.                    

covid logo  
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice