Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. SID banka pa bo izvedla navedeno vplačilo, ko bo Sklad skladov prejel ta EU sredstva (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

 

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vlog, pa že izplačana.

Vloge do številke 1451 so bile že obravnavane. Za tiste, ki so ustrezale razpisnim pogojem in so bile odobrene, je SPS nazadnje izdal sklepe 22. 1. 2021.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red ter  skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

tabela P7 2  

SPS skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja aktivnosti za spremembo dinamike črpanja sredstev in s tem zagotovitev hitrejšega nakazila kreditov upravičencem od prvotno načrtovane.

  covid logo  

 

   
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice