Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan tudi odložilni pogoj, kar pomeni, da lahko SPS kot izvajalec javnega razpisa sredstva izplačuje končnim upravičencem šele, ko  pridobi vplačilo sredstev s strani Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka. Zadnji rok za nakazilo sredstev v 2021 je bil oktober 2021.

 

Zaradi IZREDNO VELIKEGA povpraševanja s strani prijaviteljev že konec leta 2020 in začetku leta 2021, je SPS skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo iskal možnosti za spremembo dinamike črpanja sredstev in s tem zagotovitev hitrejšega nakazila kreditov upravičencem od prvotno načrtovane.

S skupnimi močmi smo uspeli spremeniti dinamikočrpanja, tako da lahko prijavitelji, ki še niso prejeli sklepov oziroma nakazil kreditov, le-te pričakujejo po naslednjem vrstnem redu:

tabela 03.03  
p7 logo  
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice