Mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se prijavljajo na javni poziv za pridobitev vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, morajo izbrati svetovalce – zunanje izvajalce za izdelavo tržne raziskave tujega trga iz „Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, sofinancirane z vavčerji“ (v nadaljnjem besedilu: katalog), ki je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) SPS želi s katalogom podjetjem olajšati dostop do kakovostnih svetovalcev in prispevati h kakovosti tržnih raziskav na tujih trgih, ki se sofinancirajo z vavčerji.

 Katalog je odprt. Vanj se lahko kadar koli vpišejo svetovalna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju; podjetja, ki so v katalog že vpisana, pa lahko kadar koli spremenijo ali dopolnijo svoje podatke. Za vpis v katalog ali spremembo/dopolnitev vpisanih podatkov svetovalna podjetja predložijo izpolnjen obrazec K (K-A, K-B in K-C) in priložijo ustrezna dokazila. SPS si pridržuje pravico, da pred vpisom svetovalnega podjetja v katalog preveri predložene reference. Prav tako si SPS pridržuje pravico, da predložene reference v pregled posreduje potencialnim zunanjim partnerjem usposobljenim za preverbo referenc. Vpis svetovalnega podjetja v katalog je brezplačen. SPS bo katalog sproti posodabljal. Obravnava vpisa posameznega svetovalnega podjetja bo trajala največ 15 delovnih dni.

V nadaljevanju najdete javni poziv za vpis v katalog in Katalog svetovalcev za tržne raziskave tujih trgov. Javni poziv najdete tudi pod objavljenim Vavčerjem za tržne raziskave tujih trgov. 

JAVNI POZIV za vpis v katalog

JAVNI POZIV za vpis v katalog (word verzija za izpolnjevanje podatkov
JAVNI POZIV se pošlje na: vavcer@podjetniskisklad.si
 KATALOG svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih
   

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice