Podjetja lahko kandidirajo za pridobitev posameznega produkta tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis SPS-a za posamezni produkt.

Zainteresirano podjetje, ki ustreza pogojem posameznega razpisa, se prijavi na razpis z uradno oddajo vloge, ki mora biti pripravljena skladno z razpisnimi pogoji v objavljenem javnem razpisu in s tem postane prijavitelj.

Za pripravo in oddajo vloge je odgovoren prijavitelj sam – torej podjetje, ki se prijavlja.

Vsebina vloge je predstavljena v vsakem razpisu posebej, osnovna elementa sta:

 • prijavni list (dosegljiv za vsak razpis posebej v elektronski obliki ePortal) in
 • poslovni načrt, ki ga najdete pod kategorijo:
  /Pripomočki za pripravo vloge/Pripomoček za pripravo poslovnega načrta.
  S pomočjo orodja, ki je že v naprej pripravljeno lahko
  samostojni podjetniki in gospodarske družbe samostojno pripravijo poslovni načrt.

Potrebno je dodati še nekaj uradnih dokazil, vendar večjih birokratskih težav s pripravo vloge podjetja nimajo.

SPS zahteva le najnujnejše dokumente v povezavi z pravilnim koriščenjem nacionalnih in evropskih sredstev za podjetniški sektor.

Če podjetje izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa za posamezni produkt, se prijavi tako, da na ePortalu digitalno odda vlogo.


Vloga mora minimalno vključevati:

 • Prijavni list za pridobivanje pomoči (ePortal)
 • Poslovni načrt (po želji lahko podjetniki uporabijo pripomoček za pripravo poslovnega načrta za d.o.o. ali s.p., ki je dosegljiv na spletni SPS-a /Pripomočki za pripravo vloge/Pripomoček za pripravo poslovnega načrta/
 • Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita (pri produktih, ki vključujejo bančne kredite)
 • Bonitetna dokazila:
  • a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
  • b) za samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave
Popolni seznam dokumentov za popolno vlogo je naveden v posameznem razpisu za vsak produkt posebej.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00