Evropska komisija je v sodelovanju z EUREKO oblikovala InvestHorizon podjetniški pospeševalnik, ki ponuja BRREZPLAČNE storitve za povečanje investicijskega potenciala deep-tech (tehnologije prihodnosti) podjetij. Izbrana prijavljena podjetja bodo postala del pospeševalniškega programa za obdobje od 4-6 mesecev in imela dostop do različnih vsebinskih bootcampov, delavnic in prireditev.

 

Glavni cilji programa so:

 • podpreti deep-tech podjetja,
 • privabiti investitorje,
 • odpreti dostop do globalnih omrežij,
 • spodbujati trajnostno širjenje podjetij.
horizont  

Prijavijo se lahko podjetja, ki:

 • imajo sedež v državah članicah EU, HORIZON 2020 ali EUREKA,
 • delujejo na področju deep-techa,
 • so v preteklih treh letih zbrala med 150-200 tisoč EUR semenskega kapitala (začetna naložba) ali nepovratnih sredstev, ki presegajo 500 tisoč EUR (vsaka prijava podjetja je sicer stvar individualne obravnave, merila so zato lahko sorazmerno prožna z vidika višine semenskega kapitala, če obstajajo drugi viri naložb/prihodkov, npr. prodaja),
 • iščejo naložbo v višini najmanj 2,5 milijona EUR v naslednjih 2-3 letih,
 • so popolnoma zavezana k aktivnemu sodelovanju v programu, v kolikor bi bila izbrana.

Kriteriji izbora – strokovna skupina InvestHorizon ocenjuje podjetja na podlagi 6 različnih kriterijev:

 • vodstvo – spretnosti in izkušnje direktorjev, vodstvene ekipe oziroma upravnega odbora;
 • izdelek – stopnja razvoja, predlaganje in potrjevanje vrednosti kupca, intelektualna lastnina;
 • trg in poslovanje – naslovljiv/razpoložljiv celoten trg, uporabni razpoložljiv trg, privlačnost stopnje rasti, poslovni model in distribucija, tržna strategija;
 • konkurenca – velikost in dinamika konkurence, konkurenčno umeščanje in razlikovanje;
 • naložbe – stanje denarnega toka, finančna trdnost in privlačnost, zahtevana količina novega denarja in predvidena uporaba;
 • komunikacija – popolnost profila podjetja ter kakovost posredovanih informacij, poslovna komunikacija (popolnejša kot je prijava z vidika zgoraj zajetih kriterijev, večje so možnosti za izbor).

Za sodelovanje v InvestHorizon podjetniškem pospeševalniku je potrebno posredovati prijavo najkasneje do 28. maja 2021. Prijavite se lahko tukaj (https://investhorizon.eu/accelerator-apply)

Več informacij o programu InvestHorizon najdete tukaj https://investhorizon.eu/

Najpogostejša vprašanja in odgovore glede programa najdete tukaj https://investhorizon.eu/faq

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice