Finančne spodbude

SPS nudi MSP-jem (mikro, malim in srednje velikim podjetjem)
boljši dostop do ugodnih
virov financiranja za rast in razvoj:

Vsebinske spodbude

SPS ponuja MSP-jem (mikro, malim in srednje velikim podjetjem)
tudi programe
vsebinske podpore: