Opis finančne linije:

 • neposredni krediti manjših vrednosti
 • namenjeni financiranju manjših investicij ter financiranju obratnih sredstev za nemoteno/tekoče in likvidno poslovanje
 • pridobijo se na enostaven in hiter način
 • so zelo ugodni
  • nižja obrestna mera
  • možnost koriščenja moratorija
  • daljša ročnost kredita
  • brez stroškov odobritve
 • prilagojenim potrebam MSP-jev:
  • za MSP, ki imajo težave pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu
  • za specifične ciljne skupine (problemska območja, okrevanje po COVID razmerah, …)

P7

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 • neposredni mikrokrediti SPS-a
 • od 5.000 do 25.000 EUR mikrokredita/podjetje
 • ugodni posojilni pogoji
 • ugodno zavarovanje mikrokredita
Več o P7

P7R

Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

 • Neposredni krediti SPS-a za problemska območja
 • od 5.000 do 25.000 EUR mikrokredita/podjetje
 • ugodni posojilni pogoji
Več o P7R

P7C

Krediti za blažitev posledic epidemije COVID

 • neposredni krediti SPS-a za blažitev posledic COVID
 • do 50.000 (100.000 EUR) kredita/podjetje
 • 100 odstotna intenzivnost pomoči
 • brezobrestni krediti
 • ugodni posojilni pogoji
Več o P7C

P7-2

COVID mikrokrediti

 • neposredni mikrokrediti SPS-a za blažitev posledic COVID
 • od 5.000 do 25.000 EUR mikrokredita/podjetje
 • ugodni posojilni pogoji
Več o P7-2

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

 • Neposredni krediti SPS-a manjših vrednosti
 • manjše investicije / obratna sredstva
 • enostavna, hitra in ugodna pridobitev
 • brez stroškov odobritve
 • prilagojeni potrebam MSP-jev