Opis finančne linije:

 • nepovratna sredstva za mikro mala in srednje velika podjetja
  oz. za specifične ciljne skupine:
  • za podjetja, ki uvajajo digitalno transformacijo proizvodnih in poslovnih procesov
  • za podjetja iz lesarske panoge
  • za podjetja, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje (krožno – zeleno gospodarstvo)
 • cilj je ustvarjanje novih delovnih mest ter zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega

P4D

Spodbude za digitalno transformacijo MSP

 • nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • od 30.000 do 100.000 EUR nepovratnih sredstev
 • 60 odstotna intenzivnost pomoči
 • za uvajanje digitalne transformacije proizvodnih in poslovnih procesov
Več o P4D

P4L

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesastvu 4.0

 • nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja za lesno panogo
 • od 50.000 do 500.000 EUR nepovratnih sredstev
 • 40 odstotna intenzivnost pomoči
 • za uvajanje novih izdelkov ali izboljšanje izdelkov na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv
Več o P4L

P4I

Sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

 • nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetja na manj razvitih območjih
 • do 200.000 EUR nepovratnih sredstev za novo tehnološko opremo
 • 100 odstotna intenzivnost pomoči
 • izkazovanje snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje
 • okoljska odgovornost
Več o P4I
 • nepovratna sredstva za rast in razvoj

 • za MSP oz. za specifične

  ciljne skupine (digitalizacija, krožno-zeleno gospodarstvo, lesarstvo,..)

 • ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest