Opis finančne linije:

 • semenski kapital deluje na način, da SPS skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so-investira v mlado visokotehnološko podjetje v obliki konvertibilnega posojila ali neposrednega lastniškega vložka
 • financiranje je namenjeno mladim inovativnim podjetjem (mlajšim od 5 let), ki izkazujejo potencial vstopa na tuje trge in hitro rast na tujih trgih
 • spodbuja se tudi privatni kapital ( vstop neodvisnih investitorjev v podjetja – poslovni angeli, korporacije, družbe tveganega, semenskega kapitala,…) za tovrstne oblike vlaganja, mreženje deležnikov ter sinergija s startu up ekosistemom po vzoru dobrih tujih praks
 • vključena Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja, pri čemer so prejemniki finančnih sredstev deležni vsebinskega podpornega programa, ki je specializiran oz. prilagojen ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja podjetja – #Startupplusprogram

SK75

Konvertibilno posojilo za zagon podjetij

 • konvertibilno posojilo (posojilo z možnostjo konverzije v lastniški delež) za prehod v fazo rasti
 • 75.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • podprtih približno 15 podjetij na leto
 • ugodni pogoji posojila
Več o SK75

SI – SK

So-investiranje z zasebnimi investitorji

 • podvojitev zasebne investicije korporacij ali zasebnih investitorjev

 • od 100.000 EUR do 600.000 EUR javne investicije, izplačanih v treh tranšah

 • podprtih približno 5 podjetij na leto

 • lastniški kapital za globalno rast

Več o SI – SK
 • konvertibilna posojila, so-investicije
 • za mlada inovativna/

  visokotehnološka podjetja

  (mlajša od 5 let)

 • potencial hitre rasti

 • razvoj novih produktov

 • vstop in širitev na trgu (tuji trgi)

 • povečanje števila zaposlenih v podjetju

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja

Spremljajte vozlišče slovenskega start up ekosistema