Opis finančne linije:

 • finančna podpora v obliki tveganega kapitala za hitrorastoča globalno usmerjena podjetja
 • tvegan kapital zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji (družbami tveganega kapitala), ki v podjetje investirajo kapitalske vložke in mezzanin kredite
 • namen vzpostavitve tovrstnega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala
 • pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja s potencialom hitre globalne rasti
 • tvegan kapital je hitro rastočim in globalno usmerjenim podjetjem na voljo preko Srednjeevropskega sklada skladov tveganega kapitala (Central Europe Fund of Funds – CEFoF), ki je aktivno zaživel v letu 2018
Kaj je CEFoF – Srednjeevropski sklad skladov za tvegan kapital?
 • CEFoF je bil zasnovan s strani EIF (Evropskega investicijskega sklada) v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske s ciljem povečanja lastniških naložb v hitrorastoča MSP v srednjeevropski regiji.
 • Podpora podjetjem v fazi hitre rasti z dostopom do tveganega kapitala poteka preko izbranih skladov tveganega in zasebnega kapitala.
 • Velikost CEFoF-a znaša 97 mio EUR, izbrani skladi tveganega in zasebnega kapitala pa to vrednost še dodatno oplemenitijo, tako, da je MSP – jem preko investicij 8 – 10 sodelujočih skladov zasebnega in tveganega kapitala v naložbenem obdobju 2017-2022 skupno na voljo cca 200 mio EUR tveganega kapitala.
 • Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta projekt podprla, aktivno pa v projektu sodeluje SPS, ki je v srednjeevropski sklad skladov vložil 8 mio EUR
 • Do sedaj je bilo v okviru projekta CEFoF skupno v vseh sodelujočih državah:
  • odobrenih 97,5 mio EUR ( 75 %) zavez do 9 sodelujočih privatnih skladov tveganega kapitala, za naložbe v MSP-je
  • izvedenih 46 naložb v MSP-je z velikim potencialom rasti s strani 8 zasebnih skladov tveganega kapitala
  • v skupnem znesku 181,26 mio EUR

Več o SREDNJEEVROPSKEM SKLADU SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL

Več o EVROPSKEM INVESTICIJSKEM SKLADU (EIF)

 • do 8.000.000 EUR lastniškega financiranja

 • za scale up podjetja za hitro globalno rast

 • financiranje v obliki tveganega in mezzanin kapitala

 • preko družb tveganega kapitala v okviru projekta CEFoF