Opis finančne linije:

 • spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij, ki se nahajajo v prvi razvojni fazi začetka svoje podjetniške poti
 • razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme, ki imajo pozitivni gospodarski in družbeni pomen
 • obstoj takšnih podjetij je skladno z analizo tržnih vrzeli ocenjen kot ogrožen oz. kot izredno ranljiva tržna skupina na trgu
 • vključena Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja, pri čemer so prejemniki finančnih sredstev deležni vsebinskega podpornega programa, ki je specializiran oz. prilagojen ciljni skupini, obliki financiranja oz. fazi razvoja podjetja – #Startupplusprogram

P2

Spodbude za zagon inovativnih podjetij

 • nepovratna sredstva za inovativna podjetja v idejni fazi
 • 54.000 EUR, izplačanih v treh tranšah
 • podprtih približno 40 podjetij na leto
 • 100 – odstotna intenzivnost pomoči za razvoj MVP (minium viable product), za lansiranje inovativnih produktov na trg
Več o P2
 • Nepovratna sredstva za zagon podjetja
 • Za start upe mlajše od 14 mesecev
 • Razvoj produkta (MVP)

 • Lansiranje produkta na trg

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja

Spremljajte vozlišče slovenskega start up ekosistema