Program »MLADI« vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. Še posebej so ugodne spodbude namenjene podjetjem z visokim deležem lastnega znanja, inovativnosti in potencialom ustvarjanja produktov ali storitev z visoko dodano vrednostjo. Ustrezna in razvojnemu ciklu primerna finančna podpora je nujno potrebna za hitrejši in intenzivnejši razvoj poslovnih idej oz. projektov.

Sklad je za mlada inovativna podjetja oblikoval ponudbo produktov, ki spremlja podjetje od čistega zagona oz. razvoja produkta, pa vse do preverjanja tržnega potenciala, vstopa na prvi trg in nato širitve na nove trge. To konkretno pomeni, da ponujamo MLADIM podjetjem produkte v vseh razvojnih fazah, in sicer:

Osnovni namen fazne podpore je, da nova inovativna podjetja izkoristijo finančne spodbude za vsako življenjsko fazo posebej, seveda pa se v praksi pojavijo tudi nepredvidene situacije. Zato lahko prijavitelji katero od faz preskočijo in kandidirajo za sredstva naslednje faze. Vendar ima vsak produkt svoje specifike prav zaradi upoštevanja principa sledenja razvojnim fazam podjetja.

Slika: Faznost finančnih produktov

 

Vendarle pa se MLADA podjetja srečujejo z velikimi tveganji, zaradi katerih podjetje ne uspe na trgu. zato je nujno, da imajo mlada podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja. Zato SPS pri posameznih produktih za mlada podjetja že izvaja “SPS dvojčke”, ki podjetjem poleg ustrezne finančne spodbude omogoča tudi dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov. 

V okviru Vsebinske podpore za mlada inovativna podjetja so vse storitve na voljo mladim podjetjem preko novo razvitega tako imenovanega #StartupPlusPrograma.

 


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice