Slovenski podjetniški sklad razpisuje ugodne kredite organizatorjem potovanj, ki so utrpeli posledice COVID situacije. 10 milijonov sredstev, kolikor jih je na razpolago, naj bi podjetjem pomagalo omiliti posledice drugega vala epidemije COVID-19.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je objavil  nov razpis, v skupni vrednosti 10 mio EURki je financiran iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva.

Namen  je, zagotoviti hitro in ugodno financiranje organizatorjem potovanj v RS, s katerim bi omilili posledice, ki so jih utrpeli v drugem valu epidemije COVID-19.

Cilji javnega razpisa so:

  • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil po pogodbi o paketnem potovanju,
  • hiter dostop podjetjem do javnega financiranja z ugodno obrestno mero, brez stroškov odobritve in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah, daljšo ročnostjo kredita in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • ohranitev poslovanja in preživetja podjetij.

V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja s sedežem v RS, ki so organizatorji povezanih potovanj in ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja in izkazujejo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju, pridobila kredit v višini do maksimalno 1,8 mio EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

S takšnim poenostavljenim dostopom do virov financiranja pod ugodnimi pogoji, brez dolgotrajnih postopkov pridobivanja, želimo podjetjem omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest, s tem pa delno omiliti gospodarske posledice epidemije COVID-19.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev in najdaljša 72 mesecev.

Roki za oddajo vlog

Vlogo s prilogami za pridobitev kredita lahko podjetja oddajo na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/najkasneje do 5. novembra 2021 do 14. ure.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice