Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS-a lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite, kar bo pripomoglo k  njihovi likvidnosti in posledično k nadaljnjemu razvoju in rasti podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je danes v Uradnem listu RS št. 34/2023 objavil razpis z oznako P1 plus 2023 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Garancije SPS-a za bančne kredite po ugodni obrestni meri so namenjene spodbujanju podjetništva in olajšanju financiranja podjetij ter tudi letos omogočajo podjetjem, da pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, saj banke dobijo zagotovilo za vračilo posojila s strani SPS-a.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let, za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 %, odvisno od vrste garancije.

Z izdajo garancije SPS-a se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.
  • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Omogočeno je tudi konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, financiranje različnih vrst investicij in poslovnih projektov, ko so naložbe v osnovna sredstva, raziskave in razvoj, investicije v okolje, financiranje obratnega kapitala, krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju in druge podobne investicije.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Podjetja morajo izpolnjevati določene pogoje glede poslovanja, finančnega stanja ter poslovanja.

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15. 9., 1.10. in  15. 10. 2023.

Več informacij o razpisu in postopku elektronske prijave preko ePortala je na voljo na strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice