Stalno odprt

Podprli smo idejo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za vzpostavitev Registra inovativnih zagonskih podjetij, ki ga vodi Slovenski podjetniški sklad.

Številke namreč niso le statistika …

Startup register, katerega vzpostavitev je opredeljena v zakonu o spodbujanju investicij, ne ponuja le pregleda startup ekosistema na enem mestu, ampak tudi:

  • daje podjetjem referenco in potrditev, da so startup oz. inovativno zagonsko podjetje, kar jim lahko koristi pri izkazovanju statusa na različnih ponudbah in razpisih,
  • krepi vlogo Slovenije kot dežele startup podjetij in daje sporočilo odločevalcem, naj startup podjetjem posvečajo še več pozornosti,
  • je osnova za dodelitev ugodnosti startup podjetjem, pri čemer je največja trenutna neposredna korist povezana z lažjim zaposlovanjem tujcev, saj jim skrajša in olajša postopek.

Register zagonskih podjetij

  • Referenca in potrditev statusa
  • Povratna informacija odločevalcem
  • Posebne ugodnosti

Vlogo za vpis v register lahko oddajo podjetja, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Register je namenjen:

  • kapitalskim družbam,
  • ki so stare manj kot 5 let,
  • imajo zaposleno vsaj 1 osebo
  • in izkazujejo določeno stopnjo inovativnosti in potenciala za rast.

Predvsem pa vpis v register startupom prinaša ugodnosti in podporo za njihovo uveljavljanje.

Kje in kako oddati vlogo?

Kontakt

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60

Splošne informacije

Informacije o razpisih

Informacije o lastniškem financiranju

Informacije o vavčerjih

Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta

Tehnična pomoč (telefonsko)

torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00