Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

1. Dokumenti

Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 153/2021 z dne 24.09.2021 in spremembe v Ur. l. RS, št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur. l. št. 74/2022 z dne 27.5.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 112/2022 z dne 26.8.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 122/2022 z dne 23.9.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 157/2022 z dne 16.12.2022 in spremembe v Ur. l. RS, št. 7/2023 z dne20.1.2023:

2. Priprava vloge

3. Info točke za vavčer za statusno preoblikovanje podjetij

Naziv vavčerja Pomoč pri pripravi vloge – brezplačna pomoč podjetjem INFO točka Pomoč pri pripravi zahtevka Pregled vlog in zahtevkov
REVAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb SPOT svetovanje SPOT svetovanje Več informacij SPOT svetovanje Slovenski podjetniški sklad

02/234 12 60
(pon. – pet., 9:00 – 11:00)

4. Najpogostejša vprašanja in odgovori

5. Več informacij o vavčerju

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo COVID-19.

Več lahko najdete na: www.eu-skladi.si

ePortal
Vsi javni razpisi in pozivi